Categories
Privadesa

Privacitat o confidencialitat de dades personals

Els conceptes de privacitat i confidencialitat s’han confós i s’estan utilitzant històricament de forma incorrecta. Cal donar poder a la paraula i que cadascuna expressi allò que realment volem dir.

Quan les paraules perden el seu significat, la gent perd la seva llibertat.

Frase atribuida a Confucio

La nostra llibertad no pot està sotmesa al joc de les paraules. Cal una apreciació en els conceptes de privacitat i confidencialitat de dades personals. Cal exposar el context en el qual s’ha d’usar una paraula o una altra, i clarificar quins usos se li dóna en la comunicació pública i privada.

La paraula privacitat, o privadesa, no s’utilitza de forma correcta (Francis, 2008). En contextos en què la confidencialitat de dades és el concepte adequat a aplicar, s’usa privacitat de forma errònia. És difícil canviar el significat que la societat ha associat a una paraula. Les alteracions culturals necessiten temps de cocció i, l’assignació o alteració de significats a mots ja existents, n’és una. Tanmateix, vull exposar la diferència entre privacitat, confidencialitat de les dades i quina és la meva posició vers com es faran servir al llarg del blog.

Privacitat

La paraula privacitat fa referència a protegir qüestions física i íntimes d’una persona, com ara protegir-la de tocaments corporals. Per contra, la paraula confidencialitat fa referència a la salvaguarda en la transmissió d’informació, referides a accions com ara compartir dades acadèmiques o registres sanitaris. En resum, la privacitat és envaïda i la confidencialitat és incomplerta.

La paraula privacitat prové de l’anglosaxona privacy i la seva traducció a diferents idiomes de la Unió Europea fa referència a la intimitat física. Als Estats Units, la paraula privacitat va molt lligada a la protecció de registres mèdics i, per tant, a qüestions íntimes. És per aquest motiu que se li atribueix un significat de protecció de la informació personal, motiu pel qual es veu estès el seu ús en contextos en què es fa referència a protecció de dades.

Confidencialitat de dades personals

En canvi, les lleis de protecció de dades europees fan referència a la salvaguarda de la informació personal recol·lectada, i, per això, fan servir confidencialitat de dades. Exemple d’això és el text legal del Reglament General de Protecció de Dades, en què s’utilitza confidencialitat en l’exercici de la protecció de dades en lloc de privacitat.

Per qüestions d’intimitat s’estableix un ordre d’importància, on la privacitat se situa per sobre de la confidencialitat. No obstant això, en les lleis de protecció de dades, la paraula adequada és confidencialitat ja que el context legal fa referència a la gestió d’informació de les dades d’una persona. En altres contextos, sobretot en línia, la paraula privacitat també es refereix a la protecció de la identitat de les persones.

És important contextualitzar l’ús de la paraula privadesa quan es refereixi a confidencialitat de dades, permisos i rols d’accés a dades o preservació de l’anonimat de la identitat en línia. En conseqüència, depèn del context utilitzar paraules com privacitat, protecció de la identitat o confidencialitat de dades personals, encara que quan usem privacitat, o privadesa, ens referim a tot aquest entramat de mots específics.


Escolta el podcast Connecta amb Dani Amo, un espai on parlo d’humanitat, tecnologia i privadesa en converses disteses amb persones destacades d’aquestes temàtiques. El podcast segueix la màxima “sí a la tecnologia, no a la asimetria de poder”.

Blockchain amb Jordi Herrera
Intel·ligència Artificial amb Karma Peiró
De la veritat absoluta amb Àlex Hinojo
Educació en temps de COVID-19 amb Miquel Àngel Prats
Asimetria de poder amb Simona Levi