Categories
Privadesa

Manifest per a una higiene digital ètica

La privadesa, confidencialitat i seguretat de les nostres dades estan amenaçades. Les corporacions que operen a Internet, i a les que cedim les nostres dades quan naveguem consumint webs, enregistrem en plataformes o descarreguem apps, té la intenció d’emmagatzemar i analitzar les nostres dades per utilitzar els resultats en un binomi asimètric. Nosaltres n’esperem una simbiosi, o si més no una simetria, emperò no sempre és així.

Aquesta cessió de dades moltes vegades és lliure i consentida. D’altres, ni és lliure, ni consentida i fins i tot desconeguda. Sense coneixement estem desvalguts davant el poder de les corporacions digitals. Tot no està perdut, podem oferir resistència inclús dins el marc legal de restriccions i limitacions. Tanmateix, la llei no pot ser la nova ètica, i la ètica no es pot considerar una mera opinió sense acció. Amb un marc legal sense una acció ètica tenim un Internet on corporacions operen sota una llei a remolc d’una tecnologia que té 20 anys d’avantatge. Cal una ètica de les dades executada sota un coneixement de la situació real.

La tendència és veure cada vegada més un mal ús de les dades, una fuga de dades personals en plataformes que han descuidat la seguretat, un perjudici per la ciutadania degut a algoritmes predictius i una exposició de les identitats reals de tot ciutadà digital.

Ens cal una higiene digital ètica per entendre Internet com una eina que té manual d’ús, que no l’estem fent servir i que podem dur a terme accions de resistència i de compromís ètic vers als altres. Ens cal conèixer el capítol dels riscs i perills en el manual d’ús d’Internet, per esquivar-los i per actuar amb consciència i cura de la nostra identitat digital.

En una higiene digital ètica són claus les accions que asseguren la privadesa i seguretat de les nostres dades, dades personales i metadadesdades, però també la dels altres. Sense aquest compromís ètic la ciutadania digital navegarà sense rumb en un Internet farcit de perills.