Categories
Privadesa

Privacitat o confidencialitat de dades personals

Els conceptes de privacitat i confidencialitat s’han confós i s’estan utilitzant històricament de forma incorrecta. Cal donar poder a la paraula i que cadascuna expressi allò que realment volem dir. Quan les paraules perden el seu significat, la gent perd la seva llibertat. Frase atribuida a Confucio La nostra llibertad no pot està sotmesa al […]